Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza strona jest własnością firmy Przemysław Politowicz Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą  :
ul. Wierzbowa 10  62-300 Bierzglinek

Prawa autorskie – copyright :
Ogólna struktura Strony, zarówno teksty jak i zdjęcia animowanie lub nie, stanowiące składniki tej strony internetowej są własnością firmy Przemysław Politowicz Zakład Ogólnobudowlany. Każde kopiowanie całości lub części tej strony jest zakazane bez specjalnej i uprzedniej zgody firmy Przemysław Politowicz Zakład Ogólnobudowlany.  Każdy rodzaj kopiowania lub reprodukcji marki Przemysław Politowicz Zakład Ogólnobudowlany jest fałszerstwem i jest karany zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Loga i marki wyświetlane na stronie są chronione. Wszystkie nazwy produktów i firm wymienione na niniejszej stronie nalezą do ich prawnych właścicieli.

Linki :
Firma Przemysław Politowicz Zakład Ogólnobudowlany nie ponosi odpowiedzialności za linki hipertekstowe umieszczone na niniejszej stronie i odsyłające do innych źródeł obecnych w sieci internetowej. Użytkownicy i odwiedzający stronę internetową nie mogą umieścić linku do tej strony bez specjalnej i wcześniejszej zgody firmy Przemysław Politowicz Zakład Ogólnobudowlany.


POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE : dachy-politowicz.pl

1. Administratorem danych osobowych jest firma Przemysław Politowicz Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą ul. Wierzbowa 10  62-300 Bierzglinek.

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.

3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu.

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzju oraz profilowaniu.

10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.


11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.